Usluge za fizičke osobe

telefono
Tel: +39 040 67248
info@servis.it
Servis je sa svojim timom specijaliziran za izradu i podnošenje poreznih prijava - obrazac 730 u suradnji sa centrom za porezno savjetovanje caf di OPEN Dot Com., za upravljanje ugovorima o najmu, obračun jedinstvenog općinskog poreza na nekretnine (IMU) i razne druge postupke.

Usluge za fizičke osobe

servis

ostavinski postupci i ugovori

servis

popunjavanje obrasca 730 za fizičke osobe

servis

izrada prijave poreza na dohodak

servis

sastavljanje, registracija i vođenje rokovnika za ugovore o najmu

servis

porezno savjetovanje za ugovore o najmu

servis

obračun jedinstvenog općinskog poreza na nekretnine (IMU)

Trebate li više informacija?