Davčno svetovanje

telefono
Tel: +39 040 67248
info@servis.it
Pomoč, ki jo pisarna nudi na področju davkov vključuje vse vidike obdavčitve samostojnih podjetnikov in družb, strateške odločitve za razvoj in rast naših strank.

Davčno svetovanje

servis

Davčne olajšave 110% in popust na računu

servis

Obdelava osebnih podatkov

servis

Vloge za nepovratna sredstva za investicije, pomoč pri pridobivanju bančnih kreditov

servis

Prošnje za razne ugodnosti

servis

Sestava poslovnega načrta

servis

svetovanje in pomoč osebnim in kapitalskim družbam ter samostojnim podjetnikom

servis

ustanovitev, upravljanje in spremembe gospodarskih družb

servis

pomoč pri začetku poslovanja samostojnega podjetnika

servis

ocenjevanje vrednosti podjetij in poslovnih deležev

servis

pomoč pri davčnih postopkih na vseh stopnjah

Potrebujete več informacij?