Tipo di cliente – HR

Tipo di cliente - HR

telefono
Tel: +39 040 67248
info@servis.it

Tipo di cliente - HR

telefono
Tel: +39 040 67248
info@servis.it

le imprese

servis
ostavinski postupci i ugovori
servis
obračun jedinstvenog općinskog poreza na nekretnine (IMU)
servis
porezno savjetovanje za ugovore o najmu
servis
sastavljanje, registracija i vođenje rokovnika za ugovore o najmu
servis
izrada prijave poreza na dohodak
servis
popunjavanje obrasca 730 za fizičke osobe
servis
pogodnosti
Posebni uvjeti za članove Obrtničke i poduzetničke komore Slovenije (OZS) i Gospodarske komore Slovenije (GZS), te Obrtničkih komora Pula i Zagreb.
servis
upis u registar
Upis i vođenje postupaka povezanih s upisom u sve kategorije i razrede državnog registra upravitelja zaštite okoliša
servis
partnerstva
Konstantno se trudimo da našim klijentima ponudimo brojna partnerstva. Osim onih tradicionalnih s bankama, sklopili smo niz posebnih partnerstava s poduzećima koja jamče pogodnosti u korist naših klijenata.
servis
osposobljavanje
U suradnji sa stručnjacima i organizacijama specijaliziranima za osposobljavanje potičemo, organiziramo i razvijamo susrete, tečajeve, seminare i programe osposobljavanja.
servis
sindikalne usluge
Naše klijente savjetujemo u odnosima s javnim tijelima i upravama. Predstavnici naših udruga članovi su brojnih povjerenstava, odbora i drugih savjetodavnih i upravnih tijela.
servis
promidžba
Osobno organiziramo, podržavamo i surađujemo u kolektivnim promidžbenim, reklamnim i marketinškim inicijativama svojih klijenata, ovisno o području i sektoru djelatnosti.
servis
vođenje stečajnih postupaka i ovrha na nekretninama
servis
novčani doprinosi i pogodnosti za poduzeća
servis
izvansudski postupak između poslodavca i radnika i nagodba
servis
izvansudska pravna pomoć

le imprese

servis
ostavinski postupci i ugovori
servis
obračun jedinstvenog općinskog poreza na nekretnine (IMU)
servis
porezno savjetovanje za ugovore o najmu
servis
sastavljanje, registracija i vođenje rokovnika za ugovore o najmu
servis
izrada prijave poreza na dohodak
servis
popunjavanje obrasca 730 za fizičke osobe
servis
pogodnosti
Posebni uvjeti za članove Obrtničke i poduzetničke komore Slovenije (OZS) i Gospodarske komore Slovenije (GZS), te Obrtničkih komora Pula i Zagreb.
servis
upis u registar
Upis i vođenje postupaka povezanih s upisom u sve kategorije i razrede državnog registra upravitelja zaštite okoliša
servis
partnerstva
Konstantno se trudimo da našim klijentima ponudimo brojna partnerstva. Osim onih tradicionalnih s bankama, sklopili smo niz posebnih partnerstava s poduzećima koja jamče pogodnosti u korist naših klijenata.
servis
osposobljavanje
U suradnji sa stručnjacima i organizacijama specijaliziranima za osposobljavanje potičemo, organiziramo i razvijamo susrete, tečajeve, seminare i programe osposobljavanja.
servis
sindikalne usluge
Naše klijente savjetujemo u odnosima s javnim tijelima i upravama. Predstavnici naših udruga članovi su brojnih povjerenstava, odbora i drugih savjetodavnih i upravnih tijela.
servis
promidžba
Osobno organiziramo, podržavamo i surađujemo u kolektivnim promidžbenim, reklamnim i marketinškim inicijativama svojih klijenata, ovisno o području i sektoru djelatnosti.
servis
vođenje stečajnih postupaka i ovrha na nekretninama
servis
novčani doprinosi i pogodnosti za poduzeća
servis
izvansudski postupak između poslodavca i radnika i nagodba
servis
izvansudska pravna pomoć