Tipo di cliente – SI

Tipo di cliente - SI

telefono
Tel: +39 040 67248
info@servis.it

Tipo di cliente - SI

telefono
Tel: +39 040 67248
info@servis.it

le imprese

servis
Zapuščinski postopki in pogodbe
servis
Izračun občinskega nepremičninskega davka IMU
servis
Davčno svetovanje za najemne pogodbe
servis
Sestava, prijava in vodenje rokovnika za najemne pogodbe
servis
Izpolnjevanje davčne napovedi za fizične osebe
servis
Izpolnjevanje obrazca 730 za fizične osebe
servis
Ugodnosti
Posebni pogoji za člane Obrtne zbornice Slovenije (OZS) in Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) ter Obrtnih zbornic Pulj in Zagreb.
servis
Vpis v register
Vpis in skrb za zadeve, povezane z vpisom v vse kategorije in razrede državnega registra subjektov za ravnanje z odpadki
servis
Partnerstva
Nenehno si prizadevamo, da bi našim strankam ponudili številna partnerstva. Poleg tistih tradicionalnih z bankami, smo sklenili številna posebna partnerstva s podjetji, ki zagotavljajo ugodnosti za naše stranke.
servis
Izobraževanje
V sodelovanju s strokovnjaki in specializiranimi izobraževalnimi ustanovami spodbujamo, organiziramo in oblikujemo srečanja, tečaje, seminarje in izobraževanja.
servis
Sindikalne storitve
Svojim strankam svetujemo v vseh njihovih razmerjih z javnimi ustanovami in organi. Predstavniki naših združenj so člani številnih komisij, odborov in drugih svetovalnih in upravnih teles.
servis
Promocija
Sami organiziramo, podpiramo ali sodelujemo pri skupinskih promocijskih, oglasnih in marketinških aktivnostih svojih strank, glede na območje delovanja in področje dejavnosti.
servis
Vodenje stečajnih postopkov in izvršilnih postopkov na nepremičninah
servis
Denarni prispevki in ugodnosti za podjetja
servis
Izvensodni postopek med delodajalcem in delavcem ter poravnavanje
servis
Izvensodna pravna pomoč

le imprese

servis
Zapuščinski postopki in pogodbe
servis
Izračun občinskega nepremičninskega davka IMU
servis
Davčno svetovanje za najemne pogodbe
servis
Sestava, prijava in vodenje rokovnika za najemne pogodbe
servis
Izpolnjevanje davčne napovedi za fizične osebe
servis
Izpolnjevanje obrazca 730 za fizične osebe
servis
Ugodnosti
Posebni pogoji za člane Obrtne zbornice Slovenije (OZS) in Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) ter Obrtnih zbornic Pulj in Zagreb.
servis
Vpis v register
Vpis in skrb za zadeve, povezane z vpisom v vse kategorije in razrede državnega registra subjektov za ravnanje z odpadki
servis
Partnerstva
Nenehno si prizadevamo, da bi našim strankam ponudili številna partnerstva. Poleg tistih tradicionalnih z bankami, smo sklenili številna posebna partnerstva s podjetji, ki zagotavljajo ugodnosti za naše stranke.
servis
Izobraževanje
V sodelovanju s strokovnjaki in specializiranimi izobraževalnimi ustanovami spodbujamo, organiziramo in oblikujemo srečanja, tečaje, seminarje in izobraževanja.
servis
Sindikalne storitve
Svojim strankam svetujemo v vseh njihovih razmerjih z javnimi ustanovami in organi. Predstavniki naših združenj so člani številnih komisij, odborov in drugih svetovalnih in upravnih teles.
servis
Promocija
Sami organiziramo, podpiramo ali sodelujemo pri skupinskih promocijskih, oglasnih in marketinških aktivnostih svojih strank, glede na območje delovanja in področje dejavnosti.
servis
Vodenje stečajnih postopkov in izvršilnih postopkov na nepremičninah
servis
Denarni prispevki in ugodnosti za podjetja
servis
Izvensodni postopek med delodajalcem in delavcem ter poravnavanje
servis
Izvensodna pravna pomoč