Servizio – SI

Servizio - SI

telefono
Tel: +39 040 67248
info@servis.it

Servizio - SI

telefono
Tel: +39 040 67248
info@servis.it

Povezane storitve

servis

Zapuščinski postopki in pogodbe

servis

Izračun občinskega nepremičninskega davka IMU

servis

Davčno svetovanje za najemne pogodbe

servis

Sestava, prijava in vodenje rokovnika za najemne pogodbe

servis

Izpolnjevanje davčne napovedi za fizične osebe

servis

Izpolnjevanje obrazca 730 za fizične osebe

servis

Ugodnosti

Posebni pogoji za člane Obrtne zbornice Slovenije (OZS) in Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) ter Obrtnih zbornic Pulj in Zagreb.
servis

Vpis v register

Vpis in skrb za zadeve, povezane z vpisom v vse kategorije in razrede državnega registra subjektov za ravnanje z odpadki
servis

Partnerstva

Nenehno si prizadevamo, da bi našim strankam ponudili številna partnerstva. Poleg tistih tradicionalnih z bankami, smo sklenili številna posebna partnerstva s podjetji, ki zagotavljajo ugodnosti za naše stranke.
servis

Izobraževanje

V sodelovanju s strokovnjaki in specializiranimi izobraževalnimi ustanovami spodbujamo, organiziramo in oblikujemo srečanja, tečaje, seminarje in izobraževanja.
servis

Sindikalne storitve

Svojim strankam svetujemo v vseh njihovih razmerjih z javnimi ustanovami in organi. Predstavniki naših združenj so člani številnih komisij, odborov in drugih svetovalnih in upravnih teles.
servis

Promocija

Sami organiziramo, podpiramo ali sodelujemo pri skupinskih promocijskih, oglasnih in marketinških aktivnostih svojih strank, glede na območje delovanja in področje dejavnosti.
servis

Vodenje stečajnih postopkov in izvršilnih postopkov na nepremičninah

servis

Denarni prispevki in ugodnosti za podjetja

servis

Izvensodni postopek med delodajalcem in delavcem ter poravnavanje

servis

Izvensodna pravna pomoč

ti servono più informazioni?

Povezane storitve

servis

Zapuščinski postopki in pogodbe

servis

Izračun občinskega nepremičninskega davka IMU

servis

Davčno svetovanje za najemne pogodbe

servis

Sestava, prijava in vodenje rokovnika za najemne pogodbe

servis

Izpolnjevanje davčne napovedi za fizične osebe

servis

Izpolnjevanje obrazca 730 za fizične osebe

servis

Ugodnosti

Posebni pogoji za člane Obrtne zbornice Slovenije (OZS) in Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) ter Obrtnih zbornic Pulj in Zagreb.
servis

Vpis v register

Vpis in skrb za zadeve, povezane z vpisom v vse kategorije in razrede državnega registra subjektov za ravnanje z odpadki
servis

Partnerstva

Nenehno si prizadevamo, da bi našim strankam ponudili številna partnerstva. Poleg tistih tradicionalnih z bankami, smo sklenili številna posebna partnerstva s podjetji, ki zagotavljajo ugodnosti za naše stranke.
servis

Izobraževanje

V sodelovanju s strokovnjaki in specializiranimi izobraževalnimi ustanovami spodbujamo, organiziramo in oblikujemo srečanja, tečaje, seminarje in izobraževanja.
servis

Sindikalne storitve

Svojim strankam svetujemo v vseh njihovih razmerjih z javnimi ustanovami in organi. Predstavniki naših združenj so člani številnih komisij, odborov in drugih svetovalnih in upravnih teles.
servis

Promocija

Sami organiziramo, podpiramo ali sodelujemo pri skupinskih promocijskih, oglasnih in marketinških aktivnostih svojih strank, glede na območje delovanja in področje dejavnosti.
servis

Vodenje stečajnih postopkov in izvršilnih postopkov na nepremičninah

servis

Denarni prispevki in ugodnosti za podjetja

servis

Izvensodni postopek med delodajalcem in delavcem ter poravnavanje

servis

Izvensodna pravna pomoč

ti servono più informazioni?